Kartoittamassa mielen maastoa

Jos haluamme ratkoa tai pohtia jotain asiaa, se täytyy jollain tavalla saada ulos päästä. Se täytyy saada esille ja käsille. Ohjaajat ja valmentajat puhuvat tällöin ulkoistamisesta. Ongelmaa, kysymystä tai jotain epämääräistä hankaluutta, voi alkaa lähestyä, kun se jotenkin ulkostetaan. Keskustelu on tavallisin tapa saada ”asia” esiin. Muitakin tapoja on, ja tässä postauksessa on aiheena kartoitus, jota voi käyttää mielen maiseman ulkoistamiseen joko ohjauksessa tai ohjatessaan itse itseään. Jatka lukemista

Itsensä ohjaamisesta

Olen viime aikoina lueskellut amerikkalaisen luovuusvalmennuksen uranuurtajan Eric Maiselin kirjaa Coaching the Artist Within. Kirja esittelee kaksitoista erilaista taitoa, joita kehittämällä luovasta ammattilaisesta tai taiteilijasta tulee aiempaa valmiimpi, halukkaampi ja kykenevämpi ottamaan haltuun luovan elämän mukanaan tuomat haasteet. Ensimmäinen kehitettävä taito kirjassa on sisäisen valmentajan luominen.

IMG_2560[1] Jatka lukemista

Nopea minä ja hidas minä: kamppailu tahdon suunnasta

IMG_2508[1]

Joskus tuntuu, että ihmiselämä on rakentunut jonkinlaiseksi sisäiseksi kamppailuksi. Neurologit kutsuvat tätä ilmiötä nimellä ”yhdet aivot, kaksi mieltä”. Olen pitkään miettinyt, mikä olisi hyödyllisin tapa sanallistaa tätä ilmiötä työnohjauksen kannalta. Raivokohtauksestaan toipuva viisivuotias tyttäreni tarjosi tähän menessä mielestäni parhaan kuvauksen asiasta raivarin jälkeisessä keskustelussa. Kuvatessaan, miltä raivari tuntui, lapsi sanoi olleensa nopeiden aivojensa vallassa eikä saanut käännettyä aivojaan hitaalle. Jatka lukemista

Tahdonvoimasta

Olen viime päivinä tutustunut Kelly McGonigalin malliin tahdonvoimasta ja sen eri aspekteista The Willpower Instinct -kirjan kautta. McGonigalin määritelmän mukaan tahdonvoima on kykyä edistää asioita, jotka ovat elämässämme kaikkein tärkeimpiä. Kirjan tarkoituksena on auttaa näkemään kirkkaammin, mikä meitä estää. Kyse voi olla siitä, että kiireisessä elämässä menetämme kosketuksen siihen mikä meille oikeastaan on tärkeintä. Yhtä lailla kyse voi olla siitä, että vaikka kuinka sydämmessämme tietäisimme, mitä tahdomme, mielemme kieputtaa meidät kuin huomaamattamme valintoihin, jotka eivät palvele syvimpiä päämääriämme. Jatka lukemista

Sisäisen myötätunnon kahvilassa

IMG_2445[1]

Self-compassion, sisäinen myötätunto, tuntuu olevan käsite, jonka ympärillä ainakin yhdysvaltalainen populaaripsykologia kuhisee. Mutta mitä sisäinen myötätunto tarkoittaa? Onko se jälleen yksi sana, jolla markkinoidaan postiivista ajattelua ja luvataan helppoa itseapua? Voisiko sisäisen myötätunnon näkökulma tuoda jotain kiinnostavaa työnohjauksen maailmaan? Tutustuin käsitteeseen alan pioneerin Kristin Neffin ajatusten pohjalta. Jatka lukemista

Ajatuksia työnohjauksen nykytilasta

IMG_0591

Marita heitti Tervetuloa –bloggauksen kommenteissa haasteen, että täällä heräteltäisi keskustelua työnohjauksen nykytilasta. Pari vuotta työnohjaajana toimineena ajatuksia on herännyt useammastakin näkökulmasta. Ainakin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla näyttää koko ajan enemmän painottuvan ajatus, että työnohjaus pitäisi olla ryhmämuotoista jopa psykiatrian puolella, jossa se perinteisesti on painottunut yksilötyönohjaukseen. Jatka lukemista

Parempaa yhteistyötä

Kokosin alle ajatuksia, jotka mielestäni auttavat hahmottamaan, miten yhteistyötä voisi tehdä tolkullisemmin. Niitä kootessani minulla oli aivan erityisesti mielessä yksi ohjattavaani, sanotaan hänen nimekseen vaikka Sampsa. Kerron hänen tarinansa alkuun. Jatka lukemista

SWOT ja huipulla ratsastamisen taito (osa 2.)

Onnistumisen analyysistä blogattuani aloin kehitellä välineitä onnistumisen analyysiin. Kuinka ollakaan, mieleeni putkahti vanha kunnon SWOT-analyysi. SWOT-analyysiä käytetään yleensä strategiatyöskentelyssä tai tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimin työskentelyssä. Sen ideana on analysoida onnistumisen mahdollisuuksia organisaation, tiimin tai yksilön sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien (strengths, weaknesses) sekä ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien (opportunities, threats) näkökulmasta. Jatka lukemista

Huipulla ratsastamisen taidosta

Tässä toinen Luova valo -skyptettelyn pohjalta syntynyt pohdinta, joka tällä kertaa keskittyy siihen, kuinka osaisimme oppia onnistumisesta tai  kuten Hannele asian tiivisti: ”Miten oppisimme ratsastamaan huipulla?” Usein koemme tarvetta analysoida työskentelyämme silloin kun epäonnistumme, kun työssä on hankalaa ja työ vastustaa, mutta onnistumisen saatamme kuitata vain tyyliin ”Sehän meni hyvin”.

Työnohjauskin lähtee usein liikkeelle ongelmista ja huolista. Harvoin ohjattava tuo ohjaukseen aiheen ”Tämä juttu onnistui todella mahtavasti. Haluan ymmärtää oikein juurta jaksaen, miten tein sen.”  On kuitenkin kertakaikkiaan hyödyllistä paistatella hetken aikaa onnistumisen lämpimän auringon alla. Jatka lukemista

Työnohjausta, työyhteisövalmennusta vai kriisikonsultaatiota?

IMG_2320[1]

Keskustelimme eräillä skype-treffeillä Luova valo -verkosossa työnohjauksen, kriisikonsultaation ja työyhteisövalmennuksen eroista. Tämä kirjoitus syntyi tuon keskustelun innoittamana.

Työnohjauksen tilaajien on joskus vaikea hahmotaa, mistä työnohjauksessa on kyse. Pohdimme yhdessä tilannetta, jossa esimies kyselee työnohjausta työyhteisölle, jonka ilmapiiri on tulehtunut. Tällainen kysely voi tulla esimerkisksi tilanteessa, jonka esimies kokee todella huonoksi ja tuntee, että häneltä on tilanteen edistämiseksi keinot loppu. Tarvitaan jotain ulkopuolista. Joskus esimies haluaa jopa määrätä jonkun tiimin tai työyhteisön työnohjaukseen. Jatka lukemista