Sisäisen myötätunnon kahvilassa

IMG_2445[1]

Self-compassion, sisäinen myötätunto, tuntuu olevan käsite, jonka ympärillä ainakin yhdysvaltalainen populaaripsykologia kuhisee. Mutta mitä sisäinen myötätunto tarkoittaa? Onko se jälleen yksi sana, jolla markkinoidaan postiivista ajattelua ja luvataan helppoa itseapua? Voisiko sisäisen myötätunnon näkökulma tuoda jotain kiinnostavaa työnohjauksen maailmaan? Tutustuin käsitteeseen alan pioneerin Kristin Neffin ajatusten pohjalta. Jatka lukemista

Ajatuksia työnohjauksen nykytilasta

IMG_0591

Marita heitti Tervetuloa –bloggauksen kommenteissa haasteen, että täällä heräteltäisi keskustelua työnohjauksen nykytilasta. Pari vuotta työnohjaajana toimineena ajatuksia on herännyt useammastakin näkökulmasta. Ainakin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla näyttää koko ajan enemmän painottuvan ajatus, että työnohjaus pitäisi olla ryhmämuotoista jopa psykiatrian puolella, jossa se perinteisesti on painottunut yksilötyönohjaukseen. Jatka lukemista

Parempaa yhteistyötä

Kokosin alle ajatuksia, jotka mielestäni auttavat hahmottamaan, miten yhteistyötä voisi tehdä tolkullisemmin. Niitä kootessani minulla oli aivan erityisesti mielessä yksi ohjattavaani, sanotaan hänen nimekseen vaikka Sampsa. Kerron hänen tarinansa alkuun. Jatka lukemista

SWOT ja huipulla ratsastamisen taito (osa 2.)

Onnistumisen analyysistä blogattuani aloin kehitellä välineitä onnistumisen analyysiin. Kuinka ollakaan, mieleeni putkahti vanha kunnon SWOT-analyysi. SWOT-analyysiä käytetään yleensä strategiatyöskentelyssä tai tulevaisuuteen suuntautuvassa tiimin työskentelyssä. Sen ideana on analysoida onnistumisen mahdollisuuksia organisaation, tiimin tai yksilön sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien (strengths, weaknesses) sekä ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien (opportunities, threats) näkökulmasta. Jatka lukemista