Työnohjausta toiminnallisesti

Työnohjauksen tutuin ja käytetyin menetelmä on keskustelu. Työnohjauksen tukena voidaan lisäksi käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotka ovat tapa  pohtia työn sisältöä luovasti, vailla ylimääräistä kontrollia. Toiminnallisten menetelmien avulla ohjattavat selkiyttävät omia ajatuksia ja tunteita. Menetelmien avulla löydetään uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja askarruttaviin kysymyksiin.

Toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksessa. Kun asioita käsitellään ryhmässä erilaisten menetelmien tukemana, niiden monimuotoisuus tulee esille.

Käyttämämme toiminnalliset menetelmät valitaan yksilöllisesti kunkin ohjattavan tarpeista lähtien. Valittavissa on erilaisia kuvien ja symbolien käyttötekniikoita, kirjoittamismenetelmiä sekä musiikkiin ja liikkeeseen liittyviä menetelmiä. Käytämme myös pari- ja ryhmäharjoituksia sekä erilaisia roolityöskentelyjä. Meillä on valmiudet Fabula-mallin käyttöön.

Toiminnalliset menetelmät eivät ole työnohjauksen itsetarkoitus, vaan apuvälineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden kautta mahdollistuu kokemuksellinen oppiminen. Keskustelemme kokemuksista ja analysoimme niitä yhdessä ohjattavien kanssa.

Esimerkkejä toiminnallisista menetelmistä

  • Rentoutus. Unohdamme helposti, että työssä pitäisi olla myös pysähtymisen ja rentoutumisen hetkiä. Työnohjaus kehittää ohjattavissa kykyä rentouttaa itsensä tohinan keskellä ja keskittyä olennaiseen. Ohjattua rentoutusta voidaan käyttää tapaamisten alussa, kun halutaan katkaista työtilanteen aiheuttama levoton olo, tai ohjauksen lopuksi, jolloin tavoitteena on pysähtyä vielä hetkeksi ja lähteä rentoutuneena päivän tehtäviin.
  • Narratiivisilla menetelmillä lähestytään työtä erilaisten kerronnallisten keinojen ja tarinoiden avulla. Monet työelämän tilanteet – ja ennen kaikkea tapamme tulkita niitä – estävät meitä näkemästä omaan tilanteeseemme liittyviä mahdollisuuksia ja omia voimavarojamme. Esimerkiksi Fabula-malli on Marita Paunonen-Ilmosen kehittämä narratiivisen työnohjauksen menetelmä, jonka tavoitteena on auttaa ohjattavaa muuttamaan työelämän ongelmallisia tilanteita koskevia tulkintoja ja saamaan käyttöön omia toimintamahdollisuuksiaan.
  • Kuvalliset menetelmät. Kuvia, mielikuvia, valokuvia,  postikortteja tai metaforia hyödyntävät toiminnalliset menetelmät ovat suosittuja työnohjauksessa. Kuvakortit on hyvä väline käynnistää ryhmien työskentelyä ja hahmottaa ryhmän eri jäsenten toiveita ja odotuksia ohjaukselta. Kuvakortteja voidaan käyttää myös silloin, kun halutaan hahmottaa sellaisia työhön liittyviä kokemuksia, joita on vaikea sanallistaa.
  • Draamamenetelmillä tutkitaan luovasti työtilanteita. Niillä voidaan tehdä näkyväksi vuorovaikutustilanteiden monimuotoisuutta ja roolien kautta lähestyä erilaisia näkökulmia. Toiminnallisuus, ilmaisullisuus, vuorovaikutus ja spontaanisuus korostuvat.
  • Sosiometrisillä harjoituksilla kartoitetaan työnohjattavien ryhmädynaamisia ilmiöitä ja  sisäistä rakennetta. Sosiometrinen harjoitus on helppo tapa kuvata asioita, joita on vaikea pukea sanoiksi.

Pieni mielikuvaharjoitus kokeiltavaksi

Täydellinen päivä
Varaa itsellesi kymmenen minuuttia aikaa ja kuvittele, että voisit muotoilla huomisen päivän täysin mielesi mukaan. Sinun ei tarvitse ottaa huomioon mitään eikä ketään: aika, raha, työ ja kaikki muut seikat, jotak sinua normaalisti sitovat, eivät huomenna esitä minkäälaista roolia – sinä yksin valitset. Mitä haluat tehdä mielelläsi? Kirjoita ylös kaikki, mitä sinulle tulee mieleen!

(Lähde: Geisselhart & Hoffmann-Burkart: Hyvästi stressi. Parhaat rentotustekniikat)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>